Eşitlik Nedir?

Eşitlik

Yaşadığımız toplumda bir hakkın ya da hak edişin sahibine ulaşması, ona bağlı birçok kavramın işlevini yerine getirmesiyle mümkündür. Bu kavramaların, insan zihninde ve hayatında varlık bulması doğru iken, aynı zamanda kanunlar nezdinde de güvence altına alınması gerekir. Bu kavramların en önemlilerinden olan “Eşitlik” adalet mekanizmasının işlemesini sağlayan önemli yapı taşlarındandır.

Eşit kelimesinin anlamı;

“Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne fazla ne eksik olmayan (iki veya daha çok şey), müsavi, aynı haklardan yararlanan, aynı düzeyde olan (kimse)”.

Sözlük anlamı yukarıdaki gibi olan ve Anayasa mevzuatında da resmen kayıt altına alınmış bu durum, yazılı olarak şöyle ifade edilmiştir:

Anayasa Madde 9 – Eşitlik

Eşitlik
Madde 9- (1) Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
(2) Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
(3) Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler gibi özel surette korunmayı gerektiren kesimler için alınan tedbirler, eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.
(4) Devlet organları ve idare makamları, bütün eylem ve işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır.

Madde 9 ve 4. bentte belirtilenler sizce yaşam içerisinde de karşılığı olan, varlık bulmuş ilkeler mi? Yoksa sadece kâğıt üzerinde yasallaştırılmış olup, uygulamada bir türlü yerini bulamayan sorun halinde mi duruyor?

Gelin bunu daha net anlamak için Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2017 yılında yapmış olduğu “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması” sonuçlarına göz atalım.

Bu sonuçlara göre;  en yüksek gelir düzeyine sahip olanların toplam gelirden aldığı pay yüzde 47,4 olurken ‘sürekli yoksulların oranı da yüzde 14 olarak durumunu koruyor. Araştırmaya göre taksit ödemeleri ve borçları olanların oranı da yüzde 69 olarak gözüküyor.

Kendilerine ait bir konutta yaşayanların oranı %59,1

Taksit ödemeleri veya borçları olanların oranı %69,2

Maddi yoksunluk oranı %28,7

Öyle ya!

Bir birey, çalıştığı halde geçim problemi yaşıyor, temel ihtiyaçlarından olan barınma sorununu çözecek evini dahi alamıyor, yaşayabilmek için ihtiyaç duyduğu temel değerlerin kaliteli olanına maddi imkânsızlıklardan dolayı ulaşamıyor ve halen yüzde 70’lik çoğunluk, sebebi ne olursa olsun borçlu ise, buradan yola çıkarak rahatlıkla şunları söyleyebiliriz;

Bu toplumun yüzde 70’i neden borçlu ve kime borçlu? Niçin bu insanların borcu bitmiyor? İnsanlık için yaratılmış olan rızık ve kaynaklara ulaşmak, neden herkes için aynı fırsat eşitliğinde değil?

Bu sorulara verilecek cevapları düşündüğümüzde; emeklerin ve değerlerin sömürüldüğünü, yer altı ve yer üstü kaynakların talan edildiğini ve toplumun yüzde 70’lik kesiminin de kendisine borçlandıran zümreye hizmet ettiğini gösterir.

Böyle bir durumda imtiyazlı bir kesimin oluştuğunu görürüz. Demek ki: “anayasanın 9. Maddesinin 2. bendi işlememektedir” diyebiliriz. Bunları söylerken unutmamamız gereken asıl şey, toplumsal yapılanmalarda ekonomik ve sosyal ilişkileri düzenleyecek denge unsurlarını oluşturmak olmalıdır.

Kişilere tanınan ekonomik hayattaki fırsat eşitlikleri, sosyal hayat inşasında da devam eder. Düzenleme böyle olduğunda, toplumdaki yaşam, geçişli olacak ve sınıfsal yapılanmalara müsaade edilmeyecektir. Bir tarafta aç insanlar varken diğer tarafta aşırı zengin bir kitle olmayacaktır. Ancak böyle olduğu takdirde toplumsal huzur ve onun kendisiyle beraber taşıdığı güven duygusu hâkim olacaktır.

Şu an üzerinde durduğumuz bu konu, yerküre üzerinde bulunan ve toplumsal yaşam düzenine sahip herkesin sorunu haline gelmiştir ki o da;  “Güven ve merhamet duygusunun eksikliği” dir.

Bunu tekrar tesis etmek istiyor isek, özellikle yeryüzü iktidarları, halklarına, varlıklara ulaşma konusunda herkese aynı derecede yaklaşarak fırsat eşitliği tanımalıdırlar. İmtiyazlı bir kitlenin oluşmasına yol açacak sebepleri ortadan kaldırmalıdırlar.

Eşitlik aynı olmak değil, aynı imkanlara sahip olmaktır

Mehmet Zeybek

Latest posts by Mehmet Zeybek (see all)

Bunu arkadaşlarınla paylaş;

Eşitlik Nedir?” için bir yorum

  • 4 Ağustos 2019 tarihinde, saat 01:05
    Permalink

    Emeginize saglik üstadim

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Takipte kalmak için,

imgimg
imgimg