İletişim Nedir? Veriler ile Toplum Üzerindeki İletişim

İLETİŞİM NEDİR?

İletişim; insanlığın varlığından bugüne kadar devam eden ve hayatımızın her alanında var olan, iletilmek istenen bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir. Genel olarak iletişim; insanlar arasında gerçekleşen duygu, düşünce ve bilgi alışverişine verilen isimdir. Yaşadığımız dönemde iletişim becerileri, iletişimsizlik, etkili iletişim, karşısındakini anlama ya da dinleme, iletişim çatışması gibi birçok kavram sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. İletişim, hayatımıza ne kadar kolaylık getirse de, başka bir taraftan baktığımızda büyük sorunları da beraber getirmiştir.

Bir zamanların iletişim araçları olan güvercin ya da dumanla haberleşme, günümüzde yerini uydu ya da internet bağlantılarına bıraktığı bu dönemde iletişimsizlik sorunu modern insanın en büyük problemleri arasındaki yerini almıştır. Maalesef iletişim kurmanın birçok yöntemi olmasına rağmen, insanlar yalnızlığı seçmekte ve mutsuz olmaktadır.  Yapay ortamların ve sanallığın artmasıyla birey, hızlı bir şekilde topluma karşı yalnızlaşmakta ve yabancılaşmaktadır. Kendisine ve yaşadığı topluma yabancılaşan insan, en üst düzey iletişim araçlarına sahip olmasına rağmen ilişkilerini sağlıklı yürütememekte, devamlı çatışma ve anlaşmazlık içinde yaşamını devam ettirmektedir.

İletişim, doğumdan ölüme kadar öğrenilen ve kişiyi şekillendiren temel yaşam becerilerindendir. Bir kişinin iletişim kurma yeteneği ne kadar iyi ise kişi o derece mutlu olmak da, tersi durumda ise iletişim kopuklukları, çatışmalar ve anlaşma problemleri ortaya çıkmaktadır. İçinde yaşadığımız teknoloji çağında bireylerin kendilerini geliştirmeleri ve sağlıklı ilişkiler kurulması adına iletişim çok büyük öneme sahiptir. Giderek daha da yalnızlaştığımız bu dönemlerde çevremizle kuracağımız ilişkiler çok fazla önem kazanmaya başladı.

İnsanlar arası etkileşimin temel yapısını oluşturan iletişim, kişinin hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Kişiler iletişim sayesinde ilişkilerini düzenleyip toplumla etkileşim içine girebilmektedir. İletişim becerisi, kişinin karşı tarafa bilgiyi doğru bir şekilde aktarabilmesi ve aldığı mesajı da doğru bir şekilde anlamlandırabilmesidir.

 İLETİŞİMİN TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İnsan toplum içerisinde yaşarken öğrenme sürecine iletişimle girer. Dünyaya geldiğinde bu donanımını kullanarak iletişim sayesinde ilişki kurmaya çalışır. İnsanın bilgiye erişebilmesi veya ulaştığı bilgiyi çevresine aktarabilmesi için devamlı iletişim içerisinde olmalıdır. Eğer iletişim olmazsa insanlar arasında bilgi aktarımı da olmaz. Bunun için bilginin herkese ulaşmasında en önemli etkendir iletişim. Toplumların iletişim alt yapısına bağlı olarak bilginin yayılması ve toplumsal hale gelmesi için iletişimin rolü çok büyüktür.

Toplumlar her çağda dinamik bir yapıya sahip olmuşlardır. Süreç içerisinde bu yapı, değişim ve dönüşüme uğramaktadır. Bu değişimler bazen uzun sürede olabilirken, bazen de hızlı olabilmektedir. Bu değişim ve dönüşümün gerçekleşmesinde iletişimin rolü çok büyüktür.

İnsanoğlunun bu dünyada kendisinden başkalarının da yaşadığını fark etmesi, iletişimle ilgili farklı teknikler ve araçlar geliştirmesine sebebiyet vermiştir. Bununla beraber medya ve kitle iletişim araçları toplumun bilgilendirilmesi ve bireysel iletişim kurulabilmesi için etkin bir rol almışlardır. Artık yüz yüze iletişimin yerini büyük ölçüde üstlenen sosyal medya, hem kişiler hem de toplumlar arasında büyük dönüşümlere sebebiyet vermiştir. İnsanlar sosyal medyada olmadıkları zaman, kendilerini hiç hayatta değilmiş gibi hissediyorlar.

 VERİLERLE İLETİŞİM

Hayatımıza giren yeni iletişim teknolojileri kişilerin her türlü düşüncelerini paylaşacakları bir ortam oluşturmuştur. Yapılan araştırmalar insanların gün geçtikçe sosyal medyaya daha çok rağbet gösterdiklerini, sanal ortam içinde kendilerini daha iyi hissettiklerini göstermektedir. Bazen öyle bir hale geliyorlar ki hayatlarının sanal mı gerçek mi olduğunu ayırt edemiyorlar. Dünyadaki internet kullanıcısı 2010 yılı itibari ile 2 milyarı aşmış, 2014 yılı itibari ile 3 milyar kişi sınırına dayanmıştır. Türkiye’de ise Aralık 2013 itibari ile Türkiye’de 32.613.930 adet internet kullanıcısı bulunmaktadır. Bu sayı yıllar itibari ile büyük oranlarda artarak yükselmiştir. 2008 yılında 5,8 milyon olan bu sayı 2009’da 8,8 milyona, 2010’da 14,4 milyona ulaşmış, 2011’de ise 2010’a göre yine bir önceki yılda olduğu gibi 1,5 kat artışla 22 milyona ulaşmıştır. 2012 yılı itibari ile de 27 milyonun üzerinde olan kullanıcı sayısı 2013 yılsonu itibari ile 32 milyonun geçmiştir. Bu kullanıcıların yaklaşık 10 milyonu cep telefonu ile 12 milyonu ise kurumsal veya ev ortamından internete bağlandığı, bu sayının 2014 Haziran itibari ile 35 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir.

İletişim ve iletişim ağlarının önemli ölçüde gelişmesi ile beraber her yere ve her insana ulaşmayı başarmıştır. Kitle iletişim araçlarının ortaya çıkmasıyla bilgi, belirli bir zümrenin malı iken, şu an bilgi evrenselleşmiştir. İletişim sayesinde artık dünya bir nevi köy haline gelmiştir. Artık dünyanın bir ucundan diğer ucuna rahatlıkla görüşülebiliyor ve bilgi alışverişi yapılabiliyor.

 SONUÇ

İnternetin hayatımızda vazgeçilmez hale geldiği çağımızda, şüphesiz ki internetin beraberinde getirdiği yenilikler ve kolaylıklar da giderek önemli hale gelmiştir. Öyle ki artık insanlar internet üzerinden yaşamlarını kolaylaştıracak pek çok işlem yapabilmektedirler. İnsanlar sanal ortamlarda arkadaş bulabilmekte, toplantılar yapmakta, kendilerine adeta yeni bir dünya kurmaktadırlar. İnternet kullanımının önemli parçalarından olan sanal sohbet ortamlarının, en yoğun kullanıcısı durumundaki genç kuşakların yalnızlıklarının paylaşımında önemli bir araç olduğu, aynı zamanda içinde barındırdığı bağımlılık etkisi ile bir anlamda onları yalnızlığa da sürüklediği sonucuna varılmıştır. İnternetin hızlı gelişimi ve yaşamlara hızlı şekilde girmesi ile oluşan yeniliklerin ve bu yeniliklerin getirisinin daha fazla araştırılarak gerekli önlemlerin alınması, internet kullanıcıların bilinçlendirilmesi, gerekiyorsa bu konuda eğitim almaları sağlanmalıdır.

Çocuğunuza güvenin; onda sınırlar ve sorumluluk bilinci geliştirmenin tek yolu, ona güvenmekten geçer. Ona güvenin ve onunla sürekli iletişim içinde olun. Doğan Cüceloğlu

İnsanlar genellikle birbirlerinden nefret ederler çünkü birbirlerinden korkarlar; birbirlerinden korkarlar çünkü birbirlerini tanımazlar; birbirlerini tanımazlar çünkü iletişim kurmazlar; iletişim kurmazlar çünkü sınıflara ayrılmışlardır. Martin Luther King

İletişim deniz gibidir. Kişilere göre farklı formüller uygulamak zorundasınız. Bir gün iki metrelik suya dalarsınız, bir gün on beş metreye dek tek nefesle inersiniz. Ahmet Şerif İzgören

Bazılarıyla kaliteli iletişim kurabilmenin tek yolu, onlarla araya mesafe koymaktan geçer. Akilah Azra Kohen

Bunu arkadaşlarınla paylaş;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Takipte kalmak için,

imgimg
imgimg