İletişim Süreci

İnsanlığın varlığından bu yana işaret, sembol ve nesneler aracılığıyla geliştirilen iletişim, günümüzde dünyayı örümcek ağı gibi sararak köy haline getirmiş ve herkesçe büyük bir ilgi odağı olmuştur. Hangi ırk ya da inanç grubundan olursa olsun herkes bir iletişim kanalı kullanarak bütün dünya ile bağlantı kurabilmektedir. Böylelikle her bir insanın, diğerleri ile karşılaşması ve iletişim kurması kaçınılmaz olmuştur. Bu durumda insanlar arasındaki farklılıklar gitgide azalmış ve toplumlar birbirlerine benzemeye başlamışlardır. Bu durum bazı toplumlarda bir fırsat gibi karşılanırken bazılarınca tehdit unsuru olarak algılanmıştır.

İletişim öğeleri

 1. Kaynak (gönderici) : Duygu ve düşüncelerini başkaları ile paylaşmak üzere süreci başlatan göndericidir. Yani kaynak; iletişim sürecini başlatan ve mesajı gönderen öğedir. Kaynak, iletişimin olmazsa olmazlarından olup kişi, kurum veya toplum olabilir. Yüz yüze iletişimde duygu ve düşüncelerini dile getiren bireyken, kurumsal iletişimde bildirimde bulunan personel, toplumsal iletişim de ise iletişimi başlatan birim (yayın grubu, haber merkezi gibi) kaynak konumundadır.
 2. Hedef (alıcı) : Göndericiyi etkilemeyi ve davranışlarında değişiklikler oluşturmayı hedeflediği kişi, kurum ya da toplumdur. Yani hedef, göndericinin iletilerine maruz kalan ya da hedef olan kişi ve gruplar olarak da ifade edilebilir. Hedef, gelen iletileri aldıktan sonra yorumlar, anlamlandırır ve gerekiyorsa kendisi de bir ileti oluşturarak geri bildirimde bulunur. Yani ileti bazen bir cevap niteliğinde olabileceği gibi bazen de kendisini ikinci gönderici konumuna getiren özgün bir mesaj da olabilir.
 3. Mesaj (ileti) : Göndericiden alıcıya iletilen duygu, düşünce, kanı ya da uyarıdır.  Mesaj; simge, sembol ve işaretlerden oluşan biçimdir. Bir duygu ve düşünceyi muhatabına iletmede kullanılan ses, resim, yazı, jest ve mimik tarzındaki işaretler birer mesajdır. İletide önemli olan şey, göndericinin mesajını hedefin anlayabileceği şekilde ifade etmektir. Alıcı, mesajı doğru bir şekilde anlayamazsa, gerçek anlamda bir iletişim oluşmaz.

 1. Kanal (oluk) : İletinin, göndericiden alıcıya ulaşmasını sağlayan araçtır. Kanal, aynı zamanda iletişim araçları olarak da bilinir. Kitle iletişim araçları, ses ve duyu organları gibi nesneler bu bağlamda kanal olarak kabul edilmektedir. İletişimin gayesine ve iletişim türüne göre kullanılacak kanallar da değişim gösterebilir. Bireyler arası iletişim de daha çok konuşma ve beden dili kullanılırken, kitleler arası iletişimde internet, televizyon, gazete ve sinema gibi kitle iletişim araçları kullanılmaktadır.
 2. Geribildirim (dönüt) : Hedeften kaynağa yönelen, alınan mesaja cevap niteliğinde ortaya konulan tepkilerdir. Kaynağın hedefine gönderdiği iletilerin ulaşıp ulaşmadığı, ulaştıysa anlaşılıp anlaşılmadığını anlamak için karşı tarafın vereceği tepkiler çok önemlidir. Geri bildirim, gerçekleştirilmeye çalışılan iletişimin sonucu hakkında bilgi verir.

Görüldüğü üzere iletişim; göndericinin mesajı çeşitli araçlar kullanarak alıcıya göndermesi ve iletiyi alan alıcının buna cevap niteliğinde bazı tepkiler vermesi şeklinde hareket eden bir süreci ifade eder.

Etkili iletişim

Gerçekleştirilmesi istenen sonuca ulaşan veya tasarlanan sonuçların hedeflendiği iletişimdir. Karşımızdakine istediğimiz mesajı amaçladığımız şekilde ulaştırırsak ve beklediğimiz tepkiyi o kişiden alabilmişsek etkili bir iletişim kurmuşuz demektir. Gönderici veya alıcıdan en az biri tarafından başlatılan bir iletişimde, amaçlanan sonuçlara ulaşılması hedeflenir. İstenen sonuçların elde edilememesi, bireyleri tatmin etmek yerine eksiklik hissi ya da gerginlik yaşadıkları başarısız, etkisiz, hatta çatışma ile bitirilen bir iletişim haline dönüşebilir.

Bunu arkadaşlarınla paylaş;

İletişim Süreci” için bir yorum

 • 4 Ağustos 2019 tarihinde, saat 00:45
  Permalink

  Emeğine sağlık kardeş im konu güzel ama biraz daha kısa tutup basit e indirgeyip anlaşılır olabilirmiydi diye düşünüyorum sagolasin

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Takipte kalmak için,

imgimg
imgimg