Tüm Önem ve Anlaşılması Gereken Amacı ile Eğitim Nedir?

Eğitim Nedir?

Bu soruya verilebilecek birçok cevap olmakla birlikte şöyle bir tanımlama yapılabilir;

Eğitim; insanın hayat serüveni boyunca bir şeyleri öğrenme, düşünme ve algılama biçimi oluşturma, fikirleri deneyimleme, niteliklerini ve davranışlarını geliştirme yolunda yaşamın her anını ve alanını kapsayan sosyal bir süreçtir.

İnsan bu sosyal sürece, doğduğu andan itibaren ve hatta doğum öncesinde çevresiyle sürekli etkileşime girerek başlar. Bu etkileşim, öncelikle yakın çevresi olan ailede ve ilerleyen yıllarda arkadaş gruplarıyla, yaşadığı yerel ortamda deneyimlerle devam eder.

Tarihte bazı düşünürlerin eğitim hakkında farklı tanımlamaları olmuştur;

 • “Eğitim, dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silahtır.” –  Nelson Mandela, 1918-2013, Güney Afrika Devlet Başkanı,
 • “Eğitim, açıkça düşünme gücü, dünya çalışmalarında iyi hareket etme gücü ve yaşamı takdir etme gücüdür.” – Brigham Young, 1801-1877,
 • “Eğitim yaşam için hazırlık değildir; Eğitim hayatın kendisidir.” –  John Dewey, 1859-1952, filozof, psikolog, eğitim reformcusu.
 • “Eğitim karanlıktan aydınlığa olan harekettir.” –  Allan Bloom, 1930-1992, filozof, akademisyen.

 Eğitimden Ne Anlamalıyız?

Bir örnek ile açıklayacak olursak;

Toplumun geneline göre bir insanın yalan konuşması ahlaksızlık olarak kabul edilirken, sınavda kopya çekmesi ahlaksızlık olarak görülmemektedir. Oysaki eğitimli bir insan kopya çekmenin de yalan konuşmak kadar ahlaksız bir davranış olduğunu düşünür. Çünkü olayların farkındadır ve nedenini öğrenmiştir. Üstelik bunu, karşılaşacağı her bir durum için uygulayabileceği gibi hangi davranışın ahlaki olup olmadığını da kestirebilecektir.

Dolayısıyla, eğitimi sadece birçok bilgiyi öğrenmekten ibaret görmek doğru değildir. Asıl anlaşılması gereken; bir gerçeği öğrenmiş olmakla beraber onun nedenini de anlamak, kavrayabilmek ve farkına varabilmek olmalıdır.

Eğitim anlayışımızın, belli bir yorum veya ideolojinin dayatmasından kurtarılması; ancak düşünen, sorgulayarak yaşayan ve dünyaya bütüncül bir açıyla bakan insanlarla başlayacaktır.

Eğitimin Önemi

 İnsanın var olduğu günden bugüne eğitimin önemini bilmek son derece önemlidir. Eğitim, sadece “derece” ile bitirmek için okula veya koleje gitmek değildir. Bunun çok daha ötesindedir. Eğer biri okuyabiliyor veya yazabiliyorsa, okula gitti ve dereceye ulaştı ise, bu, o kişinin tam bir eğitim almış olduğu anlamına gelmez. Bu ona yaşadığı dünyada neyin önemli olduğunun farkına vardıracak bilginin sadece bir kısmıdır. Süreç,  insana kendisi için neyin önemli neyin önemsiz, neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilme yeteneği kazandıracaktır.

Aynı zamanda eğitimin, yaşamımızda neden bu kadar önemli olduğuna gelin birlikte bakalım;

 • Bir bireyin zihinsel, duygusal, bedensel, kişisel ve sosyal olarak gelişmesini sağlar. Günlük yaşam aktivitelerimizi en iyi şekilde yapmamıza, yaşamdaki gelişimimizi etkileyecek yeni bilgi ve beceriler edinmemize yardımcı olur. Eğitim bizi güzelleştirir.
 • İnsana, günlük ihtiyaçlarını nasıl temin edebileceğini öğretirken, yaşam standardını yükseltmenin yöntemlerini de öğretir.
 • Kişiye, evrensel değerler ve yaşam için gerekli ahlaki sorumluluklar hakkında bilgi verir.
 • Bize doğru ile yanlışı, ahlakı ve ahlaki olmayanı, adil olan ile haksızlık olanı ayırt etme yeteneği verdiğini gösterir.
 • İnsana insanlığın karşılaştığı sorunları çözme umudu verirken çözüm için çabalaması gerektiğini öğretir.
 • Bize yanlış bir şeyi sorgulama gücü verir. Gerçeği bulmamıza yardımcı olur ve bizi farklı açılardan düşünmeye zorlar.
 • İnsanın kendini tanımasına, şahsiyet ve kişiliğini sağlam bir temel üzerine oluşturmasına ve olumlu davranmanın doğru yolunu bulmasına yardımcı olur.
 • Doğru eğitim, hasta inançları ortadan kaldırır. Seni daha bilinçli ve kendinden emin yapar.

Eğitimin Amacı Ne Olmalıdır?

 Eğitim, gelişim ve değişimin temel taşıdır. Bir birey, bir topluluk, bir toplumun gelişim süreci, farklılaşması eğitim ile belirleneceğinden;

 Eğitimdeki temel amacımız; insana ne düşüneceğini öğretmek yerine nasıl düşüneceğini, kendi olarak düşünmesini öğretmek, olmalıdır.

Aynı zamanda, anlamanın, bütünleştirmenin ve onaylamanın öğretilmesi, zihninin geliştirilmesi ve gerçekle baş etmesini sağlayacak, kendi çabasıyla bilgi ve beceri edinebilme yeterliliklerinin kazandırılması olmalıdır.

İçinde yaşadığımız toplumun neye ihtiyacı olduğunu kendimize sorduğumuzda; özgüvenli, güvenilir, sorgulayan, çözümleyip yorumlayan, üretebilen, paylaşımcı, kendini sürekli yenileyen faydalı birey olmanın farkına varan, sınırlarını bilen, ahlaklı, adil kişilerin sayısının artmasına ihtiyacımız olduğunu görürüz.

Unutmayalım ki; sağlıklı toplumlar, düzgün düşünen, bilgili bireylerden oluşur.

Sonuç olarak;

Bugün eğitimde varılmak istenilen nihai hedefin; insanlığın içinde bulunduğu durumu görerek, yaşayışı ile güzel bir örnek olacak düşünen insana ve her bir insanın hayata imkân ve vesileler hazırlaması temennisiyle.

Ömer Özbek
Latest posts by Ömer Özbek (see all)
Bunu arkadaşlarınla paylaş;

Tüm Önem ve Anlaşılması Gereken Amacı ile Eğitim Nedir?” için bir yorum

 • 4 Ağustos 2019 tarihinde, saat 00:59
  Permalink

  Insanın hem kendi hemde toplumla entegre olarak kalitesini artırması için kesinlikle eğitim sart

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Takipte kalmak için,

imgimg
imgimg