VİZYONUMUZ

Doğru-Der, toplumumuz ve insanlık adına sorumluluk bilinci hissederek;

        * Barışı, huzuru, emin ve güvenilir olmayı,

        * Esenliği, paylaşımı, birbirine arka çıkmayı,

        * İnansın ya da inanmasın, insanların canlarından, mallarından, ırz ve namuslarından emin oldukları,

        * Hakkın ve adaletin her yeri kuşattığı,

Böyle bir dünyada yaşamanın, bunun tesisi için çalışmanın, başarı sağlanmasa dahi uğrunda bir hayat geçirmenin, bir onur, bir şeref meselesi olduğunu görerek; ‘’insan olmayı, insanı insan yapan bütün evrensel ilkelere sahip çıkan ve bu doğrultuda insana ve onun varoluşuna uygun bir hayatın inşası için çalışır.

Bunu arkadaşlarınla paylaş;